วิธีการแก้ไข Email ตก Spam & Junk Mail สำหรับผู้ให้บริการ Email ต่างๆ

ในหลายครั้ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่สนใจ ไม่ทราบถึงการส่ง Email ในการติดต่อ หรือ ข้อมูลข่าวสาร อัพเดทต่างๆ จึงทำให้พลาดโอกาส หรือ ข่าวสารของทางผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ ดังนี้

 

สำหรับ Hotmail แก้ไขการตก Junk Mail ได้ดังนี้

http://client.we-hosting4u.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=14

 

สำหรับ Gmail แก้ไขการตก Spam ได้ดังนี้

http://client.we-hosting4u.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=13

 

หากผู้สนใจหรือผู้ใช้บิรการสงสัย หรือติดปัญหาสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่

http://www.we-hosting4u.com/contact/

 

อีก 1 บริการดี ดี ที่เราใส่ใจ ให้กับผู้ให้บริการทุกท่าน

 

Nattapop J

Support @ We-Hosting4u