ปัญหา IIS Windows 8 Start ไม่ได้

ปัญหาที่ผมพบเจอคือ Port 80 ถูกใช้งานอยู่ โดยของผมคือ Skype ครับ

โดยวิธีเช็คทำดังนี้ครับ

เปิด Command Dos (CMD) พิมพ์

netstat -o -n -a | findstr 0.0:80

จากนั้น เราจะเห็น PID (เอาไว้เช็คว่าคือโปรแกรมอะไร) เช่น

  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       88764

จะเห็นได้ว่า เราได้ PID = 88764 ที่เราก็ไปเช็คว่า ันคือโปรแกรมอะไร โดยมีขั้นตอน

1. เปิด Task manager ขึ้นมา

2. คลิกขวา เลือก ตรงตำแหน่งดังรูป และคลิกให้มีเครื่องหมายถูก หน้า PID

วิธีการ Show PID บน Task Manager

วิธีการ Show PID บน Task Manager

ทีนี้เราก็นั่งหาดูว่า PID ที่ตรงกับ ตอนแรกคืออะไร แล้วปิดมันซะ หรือ แก้ Port ของโปรแกรมนั้น ซึ่งวิธีแก้แต่ละโปรแกรมก็ไม่เหมือนกันครับ

ขอให้ทุกคนโชคดี ^ ^

ปล. สำหรับของ Skype

Tool >> Option >>Advance >> Connection >> เอาเครื่องหมายถูกหน้า Use Port 80 and 443 … ออก