ระเบียบการ “คืนเงิน” ให้ผู้ใช้บริการ

รายละเอียดการคืนเงินต่างๆ ให้แก้ผู้ใช้บริการกับทาง We-Hosting4u เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ขอใช้บริการ

การขอ คืนเงิน ในกรณี “ไม่พอใจคืนเงิน 30 วัน คืนเงิน 100%”

  • ผู้ใช้บริการปฎิบัติอยู่ใน กฎ/ระเบียบ ของทางผู้ให้บริการ
  • ต้องให้เหตุผลถึงการยกเลิกการใช้บริการ
  • คืนเงินในส่วนของ Hosting เท่านั้น (ไม่คืนค่า Domain)

*Domain เป็นสิ่งที่ทางผู้ให้บริการจดผ่าน Domain Registration อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางผู้ให้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้

กรณีอื่น ๆ

  • มีการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูง โดยเกิดจาก จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็ปไซค์ของผู้ขอใช้บริการ คืน 100%
  • หากผู้ให้บริการยกเลิกโดยเกิดจากไม่เขียนอยู่ใน กฎ/ระเบียบ คืน ตามจำนวนวันที่เหลือ
  • อื่นๆ แล้วแต่ผู้ให้บริการกำหนด