กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับ พอดีหาข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับผู้ใช้บริการของผม อย่างไรลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ

กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังต่อไปนี้Continue reading