การแก้ไข Charset สำหรับ File Editor ของ DirectAdmin

หากท่านพบปัญหาในการแก้ไขไฟล์ผ่านระบบ File Manager ของ DirectAdmin โดยระบบแสดง source code ที่เป็นภาษาไทยไม่ออก ให้แก้ไข charset ของหน้าระบบ DirectAdmin โดยคำสั่งต่อไปนี้

nano /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

จากนั้นแก้บรรทัด LANG_ENCODING เป็น

LANG_ENCODING=utf-8

กด CTRL + X และตอบ Y เพื่อ Save และกด Enter 1 ครั้ง
จากนั้นควรทำการ Restart DirectAdmin 1 ครั้ง โดยสั่ง

/etc/init.d/directadmin restart

ที่มา – https://secure.logon.in.th/clients/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=33