วิธีการเช็ค IP Address หากใช้ ifconfig ไม่ได้

ผมได้ลง Install CentOS V.7.0.1406 แต่ติดปัญหาว่า ifconfig ไม่ได้เพราะไม่ได้ Install มาให้ จึงต้องหาตัวช่วยอย่างอื่น หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ใช้ในการเช็คแทนContinue reading